Stroossesëcherheet mam Minibus an der Camionnette
Description

Inhalt

Dess Formatioune riichte sech un all Matarbeschter di mat Kamionetten oder Minibussen fueren. Et geet drems zu Colmar-Bierg di verschidden Aspekter praktesch an theoretesch ze thematiséieren an ze üben.


Methoden

Den CFC zu colmar Bierg setzt ob di praktesch Erfahrung an Reflektioun fir sech weiderzeentweckelen. An prakteschten Exercisser an Gespreicher gin d’Teilnehmer vun deser Formatioun iwwert di verschidden Aspekter sensibiliséiert di mat hierer Roll als Chauffer zesummenhänken. Et ass also wichteg beim Chauffeur selwer unzesetzen, an dobai spillt deem seng Selbstkenntnis eng wichteg Roll an gett an deser Fromatioun praktesch an theoretesch erweidert.

Zieler

An deser Formatioun geet et drems d’Secherheet vum Chauffeur an vun den Insassen aawer och vum Verkéier insgesamt ze verbesseren. Wichteg ass dobai dass d’Kompetenzen vum Chauffeur verbessert gin an allen Hinsichten fir den Secherheetsaspekt. Et geet also em d’Erweiderung vun der Selbstkenntnins vum Chauffeur.

Audienz

Erzéier

Kategorie

Sécurité et santé au travail

  • Sur demande
  • Petite Enfance 0-4 ans
  • Luxembourgeois / Lëtzebuergesch
  • ENF23-Caritas-193